Ομάδες

Research Focus

Περιφερειακή Οικονομική, Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οικονομική, Επιχειρηματικότητα, Οικονομική Ανάπτυξη.

Types of Work